Upute za prezentaciju i oblikovanje

Upute za oralnu prezentaciju (izlaganje 15 min)
Oralne prezentacije mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Svaki izlagač ima 15 minuta za svoje izlaganje. Preporučujemo posvetiti 12 minuta prezentaciji i 3 minute za raspravu.
U pripremi vaše oralne prezentacije treba uzeti u obzir sljedeće:
– osigurajte da ste dostupni barem 30 minuta prije početka sesije na dan konferencije
– dostupna oprema bit će PC i projektor
– preporučeni softver koji se koristi je PowerPoint ili Adobe Acrobat (pdf).

Preporuke za dobru oralnu prezentaciju
Sadržaj mora biti strukturiran i sadržavati sljedeće dijelove: naslov, uvod, metode, rezultate, rasprava itd.
Prezentacije ne smiju sadržavati potpune tekstove. Razradite točke u vašem izlaganju i u prezentaciji navedite samo natuknice.
Svaki slajd mora sadržavati naslov koji sažima informacije prikazane na slajdu.
Stvorite logički sljed za svoju prezentaciju.
Koristite fontove koji će biti vidljivi na projekciji (velike fontove jer je male teško čitati)
Koristite boje u kontrastu ili tamnu pozadinu sa svijetlim tekstom ili svijetlu pozadinu s tamnim tekstom.
Izbjegavajte pozadine s koje je tekst teško čitati.
Ograničite grafičke prikaze na 1 do 3 po stranici. Previše grafičkih prikaza mogu djelovati zbunjujuće.
Izbjegavajte VELIKA TISKANA SLOVA u vašem TEKSTU. Izgledati će kao da vičete.
Uključite dobru kombinaciju riječi, slika i grafičkih prikaza.
Raznolikost će vašu prezentaciju učiniti zanimljivom.
Prezentacija treba biti osmišljena tako da nadopunjuju vašu oralnu prezentaciju, a ne da prikazuju sav tekst koji ćete izgovoriti.
Neka bude jednostavna i pokušajte ne čitati rečenice sa slajdova vaše prezentacije.
Budući da je ukupno trajanje oralne prezentacije 15 minuta, preporučeni broj slajdova za vašu PowerPoint datoteku je 15/20.

Upute za poster prezentaciju
Sve poster prezentacije mogu biti napisane i predstavljene na engleskom ili hrvatskom jeziku, službenim jezicima događaja.
Poster prezentacija pruža priliku izlagačima da prikažu rezultate i zaključke svojih radova.
Vaš poster biti će izložen tijekom konferencije. Očekuje se od autora postera da će biti prisutni pored svoje poster prezentacije tijekom sesije. Poster prezentacije i autori biti će navedeni u programu konferencije i uključene u zbornik radova s konferencije.
Poster prezentacija prijavljuje se jednako kao i sažetak radova.

Dimenzije i format:
Plakati trebaju biti tiskani i donirani od strane svakog autora za konferenciju.
Plakat može biti do 130 cm visok i širine 90 cm (51 inča visoki x 35˝ inča širok).
Organizacijski tim konferencije osigurati će prostor i panoe za pričvršćivanje plakata.
Vaš bi poster trebao biti čitljiv s udaljenosti od 2 metra.