Poziv na sudjelovanje

1. MEĐUNARODNA UMJETNIČKO-ZNANSTVENA KONFERENCIJA

arts.creativity@education
Zagreb, Hrvatska
7., 8., 9. ožujak 2019.

Službeni jezik konferencije: engleski i hrvatski

Maksimalni broj sudionika: 250

Organizacijski odbor ACE2019 sa zadovoljstvom poziva sve zainteresirane na 1. međunarodnu umjetničko-znanstvenu konferenciju arts.creativity@education koja će se održati u proljeće 2019. godine u Zagrebu, Hrvatska.

U suorganizaciji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uz podršku Grada Zagreba, Muzeja za umjetnost i obrt, Akademije likovnih umjetnosti, Akademije dramske umjetnosti, Muzičke akademije i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, na konferenciji će se predstaviti suvremeni trendovi u umjetničkom obrazovanju te mogućnosti interdisciplinarnog dijaloga i multimodalnosti umjetničkih područja.

Namjera je ove konferencije ponuditi sadržaje iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva (plesne, glazbene, likovne i scenske umjetnosti, književnosti i novih medija). S tom namjerom želimo okupiti širu međunarodnu zajednicu umjetnika, znanstvenika, nastavnika, učitelja, odgojitelja, pedagoga, studenata poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija te ostale akademske građane u cilju razmjene te generiranja novih stvaralačkih ideja, prezentiranja znanstvenih i umjetničkih projekata, razmjene znanja o pristupima i inovacijama u području umjetnosti i obrazovanja te uspostavljanja suradnje.

Poticanje kreativnosti jedna je od najaktualnijih tema suvremenoga društva. Sukladno tomu, ova konferencija prilika je za osnaživanje i promicanje važnosti umjetnosti u obrazovanju i cjelovitom razvoju djeteta i mlade osobe. S obzirom na suvremena pedagoška i umjetnička stremljenja u području umjetnosti jedan je od temeljnih ciljeva konferencije usmjerenost k interdisciplinarnom pristupu i povezivanju različitih područja i disciplina koje svojim specifičnostima obogaćuju umjetničko obrazovanje kao posebno i značajno područje odgojno-obrazovnoga sustava.

Organizacijski odbor:

dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić
dr. art. Antonija Balić Šimrak
dr. sc. Marijana Županić Benić
dr. sc. Predrag Oreški
dr.sc. Edita Rogulj
mr. art. Ivana Gagić Kičinbači

Sunositelj konferencije:

 UF ZGUčiteljski fakultet 

Partneri konferencije:

Akademija dramskih umjetnostiAkademija dramske umjetnosti 

 Akademija likovnih umjetnostiAkademija likovnih umjetnosti 

 Muzička akademija ZagrebMuzička akademija 

 MUOMuzej za umjetnost i obrt

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna