Informacije o konferenciji

TEME KONFERENCIJE

Interdisciplinarnost i višemodalnost umjetničkih područja
• Povezanost različitih umjetničkih područja
• Koncept višemodalnosti nasuprot jednomodalnosti umjetničkih područja
• Sinkretski izraz integracijom različitih umjetničkih izričaja
• Suodnos književnosti i drugih umjetnosti

Učenje putem umjetnosti
• učenje i usvajanje različitih umjetničkih vještina i znanja putem umjetničkih projekata koji su orijentirani na proces
• Uloga učitelja, odgajatelja, umjetničkih pedagoga u poticanju kreativnosti kod djece
• holistički pristup kurikulu umjetničkoga područja
• sociokulturna perspektiva i učenje putem umjetnosti

Poticanje i razvoj stvaralačkoga potencijala putem umjetnosti
• stvaralaštvo kao čovjekov inherentni potencijal
• poticanje kreativnosti te njezin transfer na druga područja u suvremenom kontekstu
• Art-terapija

Međukulturnost u umjetnosti i umjetničkom obrazovanju
• dijalog i aktivna razmjena iskustava u različitim područjima umjetnosti i kulture
• odgoj i obrazovanje za međukulturnost
• izražavanje vlastita kulturnog identiteta putem umjetnosti
• višekulturno društvo i umjetnost

Umjetnička istraživanja i istraživanja u području umjetnosti
• umjetnik kao istraživač vlastite prakse
• različiti oblici i metode istraživanja u umjetničkom području
• kvalitativna i kvantitativna istraživanja kao podrška istraživanjima u umjetničkom području

Umjetnost kao izazov filozofiji
• višeperspektivnost kao izazov umjetničkom stvaranju
• umjetnost i egzistencija
• element tragičnog, mitskog i religijskog u umjetnosti
• umjetnost kao angažman

Diskursi o pedagogiji u umjetničkom području
• status i uloga pedagogije u umjetničkom području
• umjetnik kao pedagog ili pedagog kao umjetnik
• metodika u umjetničkom području

Važni datumi