1. MEĐUNARODNA UMJETNIČKO-ZNANSTVENA KONFERENCIJA

POZIV NA SUDJELOVANJE

1. MEĐUNARODNA UMJETNIČKO-ZNANSTVENA KONFERENCIJA

arts.creativity@education
Zagreb, Hrvatska
7-9. ožujak 2019.

Službeni jezik konferencije: engleski i hrvatski

Maksimalni broj sudionika: 250

Organizacijski odbor ACE2019 sa zadovoljstvom poziva sve zainteresirane na 1. međunarodnu umjetničko-znanstvenu konferenciju arts.creativity@education koja će se održati u proljeće 2019. godine u Zagrebu, Hrvatska.

U suorganizaciji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uz partnerstvo Muzeja za umjetnost i obrtAkademije likovnih umjetnostiAkademije dramske umjetnostiMuzičke akademijeGradskog kazališta Gavella i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, na konferenciji će se predstaviti suvremeni trendovi u umjetničkom obrazovanju te mogućnosti interdisciplinarnog dijaloga i multimodalnosti umjetničkih područja.

Namjera je ove konferencije ponuditi sadržaje iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva (plesne, glazbene, likovne i scenske umjetnosti, književnosti i novih medija). S tom namjerom želimo okupiti širu međunarodnu zajednicu umjetnika, znanstvenika, nastavnika, učitelja, odgojitelja, pedagoga, studenata poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija te ostale akademske građane u cilju razmjene te generiranja novih stvaralačkih ideja, prezentiranja znanstvenih i umjetničkih projekata, razmjene znanja o pristupima i inovacijama u području umjetnosti i obrazovanja te uspostavljanja suradnje.

Poticanje kreativnosti jedna je od najaktualnijih tema suvremenoga društva. Sukladno tomu, ova konferencija prilika je za osnaživanje i promicanje važnosti umjetnosti u obrazovanju i cjelovitom razvoju djeteta i mlade osobe. S obzirom na suvremena pedagoška i umjetnička stremljenja u području umjetnosti jedan je od temeljih ciljeva konferencije usmjerenost k interdisciplinarnom pristupu i povezivanju različitih područja i disciplina koje svojim specifičnostima obogaćuju umjetničko obrazovanje kao posebno i značajno područje odgojno-obrazovnoga sustava.

Teme konferencije

Interdisciplinarnost i višemodalnost umjetničkih područja

Učenje putem umjetnosti

Poticanje i razvoj stvaralačkoga potencijala putem umjetnosti

Međukulturnost u umjetnosti i umjetničkom obrazovanju

Umjetnička istraživanja i istraživanja u području umjetnosti

Umjetnost kao izazov filozofiji

Diskursi o pedagogiji u umjetničkom području

Organizacijski odbor:

 1. sc. Blaženka Bačlija Sušić
  dr. art. Antonija Balić Šimrak
  dr. sc. Marijana Županić Benić
  dr. sc. Predrag Oreški
  mr. art. Ivana Gagić Kičinbači
  Edita Rogulj

Sunositelj konferencije: Učiteljski fakultet

Partneri konferencije:

Muzej za umjetnost i obrt

Akademija likovnih umjetnosti

 Akademija dramske umjetnosti 

Muzička akademija

Gradsko kazalište Gavella  

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna

 Informacije o konferenciji

TEME KONFERENCIJE

Interdisciplinarnost i višemodalnost umjetničkih područja
• Povezanost različitih umjetničkih područja
• Koncept višemodalnosti nasuprot jednomodalnosti umjetničkih područja
• Sinkretski izraz integracijom različitih umjetničkih izričaja
• Suodnos književnosti i drugih umjetnosti

Učenje putem umjetnosti
• učenje i usvajanje različitih umjetničkih vještina i znanja putem umjetničkih projekata koji su orijentirani na proces
• Uloga učitelja, odgajatelja, umjetničkih pedagoga u poticanju kreativnosti kod djece
• holistički pristup kurikulu umjetničkoga područja
• sociokulturna perspektiva i učenje putem umjetnosti

Poticanje i razvoj stvaralačkoga potencijala putem umjetnosti
• stvaralaštvo kao čovjekov inherentni potencijal
• poticanje kreativnosti te njezin transfer na druga područja u suvremenom kontekstu
• Art-terapija

Međukulturnost u umjetnosti i umjetničkom obrazovanju
• dijalog i aktivna razmjena iskustava u različitim područjima umjetnosti i kulture
• odgoj i obrazovanje za međukulturnost
• izražavanje vlastita kulturnog identiteta putem umjetnosti
• višekulturno društvo i umjetnost

Umjetnička istraživanja i istraživanja u području umjetnosti
• umjetnik kao istraživač vlastite prakse
• različiti oblici i metode istraživanja u umjetničkom području
• kvalitativna i kvantitativna istraživanja kao podrška istraživanjima u umjetničkom području

Umjetnost kao izazov filozofiji
• višeperspektivnost kao izazov umjetničkom stvaranju
• umjetnost i egzistencija
• element tragičnog, mitskog i religijskog u umjetnosti
• umjetnost kao angažman

Diskursi o pedagogiji u umjetničkom području
• status i uloga pedagogije u umjetničkom području
• umjetnik kao pedagog ili pedagog kao umjetnik
• metodika u umjetničkom području

Važni datumi

# AKTIVNOST DATUMI
1 Prijava sažetaka 1.7.2018.
2 Obavijest o prihvaćanju/odbijanju sažetka 15.7.2018.
3 Registracija 15.7.2018. – 15.9.2018.
4 Kasna registracija 16.9.2018. – 31.12.2018.
5 Konferencija 7. – 9.3.2019.
6 Prijava cjelovitoga rada 31.5.2019.

 

 

REGISTRACIJA

 

U kotizaciju je uračunat kompletan program konferencije: 2 ručka, torba sa tiskanim i promotivnim materijalima, ulaznice za izložbe i koncert, večer dobrodošlice uz glazbu, priprema i izdavanje zbornika konferencije te objava odabranih radova za Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje.
Izlet u Muzej krapinskih neandertalaca nije uračunat u cijenu.

Krajnji rok za uplate kotizacija je 31.12.2018.

# DATUMI IZNOS KOTIZACIJE
1. Rana kotizacija IZLAGAČI – prijava do 15.9.2018. 1.500,00 kn
2. Rana kotizacija IZLAGAČI STUDENTI – prijava do 15.9.2018. 1.100,00 kn
3. Kasna kotizacija IZLAGAČI – prijava nakon 15.9.2018. -31.12.2018. 1.800,00 kn
4. Kasna kotizacija IZLAGAČI STUDENTI – prijava nakon 15.9.2018. – 31.12.2018. 1.500,00 kn
5. SLUŠAČI – prijave se primaju od 15.6.2018. – 31.12.2018. 1.500,00 kn
6. Izlet u Muzej krapinskih neandertalaca – posebno se najavljuje i plaća 370,00 kn

SMJEŠTAJ

Sudionici konferencije bit će smješteni u Hotelu Westin Zagreb.
Poznat po iznimnoj usluzi, sjajnoj gastronomiji i diskretnom ambijentu, hotel The Westin Zagreb je omiljeno mjesto susreta poslovnih ljudi te redoviti domaćin najvažnijih nacionalnih i međunarodnih događanja. The Westin Zagreb je drugi dom mnogim poslovnim, političkim i sportskim liderima, diplomatima, turistima i drugim putnicima koji traže mirno utočište u centru vibrantnog glavnog grada Hrvatske.

(dodati cijene za sudionike konferencije)

 

Važni datumi

# AKTIVNOST DATUMI
1 Prijava sažetaka 1.7.2018.
2 Obavijest o prihvaćanju/odbijanju sažetka 15.7.2018.
3 Registracija 15.7.2018. – 15.9.2018.
4 Kasna registracija 16.9.2018. – 31.12.2018.
5 Konferencija 7. – 9.3.2019.
6 Prijava cjelovitoga rada 31.5.2019.

Prijava sažetaka

Pozivamo sve zainteresirane da prijave sažetak rada za ACE2019 utemeljen na osobnom stručnom iskustvu i projektima istraživanja iz područja umjetnosti i obrazovanja.

Sažetak treba biti unesen u sustav za prijavu sažetakado 15.6.2018. uključujući i navedeni datum. Novi korisnici tog sustava trebaju se najprije registrirati.

O prihvaćanju sažetaka sudionici će biti obaviješteni nakon provedenoga postupka recenziranja, najkasnije do 15.7.2018.

Za sudjelovanje na konferenciji moguće je prijaviti:

– samostalno ili suautorsko izlaganje

– poster-prezentaciju

– radove za virtualnu izložbu

– kratak film (5 min) koji sadržajno odgovara temama konferencije.

Oblikovanje sažetka i rada (obrazac, template)

Sažetak rada treba biti opsega do 1300 znakova s prazninama, font Calibri, veličina slova 11 točkica, pisano kurzivom, treba ukazati na svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak. Sažetak se stavlja na početku rada, s oznakom naslova Sažetak, veličina slova 12 pt., podebljano. Na kraju sažetka pod oznakom Ključne riječi treba abecednim redom navesti najvažnije pojmove koji se obrađuju u tekstu (do pet pojmova abecednim redom koji se ne spominju u naslovu rada, odvojenih točka sa zarezom (;)). Možete učitati predložak sažetka.

OBJAVLJIVANJE RADOVA

Organizacijski odbor ACE2019 objavit će sve prihvaćene sažetke zasebno u online knjizi sažetaka prije konferencije.

Svi prihvaćeni cjeloviti radovi biti će recenzirani te će nakon provedenoga recenzentskoga postupka odabrani znanstveni radovi s obzirom na doprinos i inovativnost unutar navedenih tema biti objavljeni u posebnom broju Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje. Svi ostali radovi bit će objavljeni u online zborniku radova ACE2019 s međunarodnom recenzijom po završetku konferencije.

PUBLIKACIJE

Zbornik konferencije (međunarodna recenzija, on line objava)

Organizacijski tim konferencije objaviti će sve prispjele cjelovite radove. Radovi koji nisu prošli selekciju za objavljivanje u Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje biti će objavljeni u online zborniku konferencije s međunarodnom recenzijom.

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE, http://cje.ufzg.hr) međunarodni je recenzirani časopis otvoren znanstvenicima iz svih područja edukacije i pridruženih znanosti. CJE prihvaća znanstvene članke koji su izvorne primarne publikacije, znači da prije nisu objavljeni u časopisima. Prethodno objavljivanje na skupovima mora biti naznačeno, a pridonose znanstvenoj zajednici i potvrđeni su od recenzenata. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje objavljuje znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno obrađuju pitanja sveučilišnih teorijskih i primijenjenih disciplina u Republici Hrvatskoj i svijetu. Uredništvo nastoji osigurati mjesto gdje će znanstvenici iz različitih znanstvenih područja koji proučavaju odgoj i obrazovanje objavljivati rezultate znanstvenih istraživanja, stručne i teorijske studije. Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: EBSCO, SCOPUS, Web of Science, SSCI, ESSCI, CSA Linguistic&Language Behavior Abstracts, CSA Sociological Abstracts i ERA.

 

Ime i prezime izlagača

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Nastavi čitati