1. MEĐUNARODNA UMJETNIČKO-ZNANSTVENA KONFERENCIJA

POZIV NA SUDJELOVANJE

1. MEĐUNARODNA UMJETNIČKO-ZNANSTVENA KONFERENCIJA

arts.creativity@education
Zagreb, Hrvatska
7-9. ožujak 2019.

Službeni jezik konferencije: engleski i hrvatski

Maksimalni broj sudionika: 250

Organizacijski odbor ACE2019 sa zadovoljstvom poziva sve zainteresirane na 1. međunarodnu umjetničko-znanstvenu konferenciju arts.creativity@education koja će se održati u proljeće 2019. godine u Zagrebu, Hrvatska.

U suorganizaciji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uz partnerstvo Muzeja za umjetnost i obrtAkademije likovnih umjetnostiAkademije dramske umjetnostiMuzičke akademijeGradskog kazališta Gavella i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, na konferenciji će se predstaviti suvremeni trendovi u umjetničkom obrazovanju te mogućnosti interdisciplinarnog dijaloga i multimodalnosti umjetničkih područja.

Namjera je ove konferencije ponuditi sadržaje iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva (plesne, glazbene, likovne i scenske umjetnosti, književnosti i novih medija). S tom namjerom želimo okupiti širu međunarodnu zajednicu umjetnika, znanstvenika, nastavnika, učitelja, odgojitelja, pedagoga, studenata poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija te ostale akademske građane u cilju razmjene te generiranja novih stvaralačkih ideja, prezentiranja znanstvenih i umjetničkih projekata, razmjene znanja o pristupima i inovacijama u području umjetnosti i obrazovanja te uspostavljanja suradnje.

Poticanje kreativnosti jedna je od najaktualnijih tema suvremenoga društva. Sukladno tomu, ova konferencija prilika je za osnaživanje i promicanje važnosti umjetnosti u obrazovanju i cjelovitom razvoju djeteta i mlade osobe. S obzirom na suvremena pedagoška i umjetnička stremljenja u području umjetnosti jedan je od temeljih ciljeva konferencije usmjerenost k interdisciplinarnom pristupu i povezivanju različitih područja i disciplina koje svojim specifičnostima obogaćuju umjetničko obrazovanje kao posebno i značajno područje odgojno-obrazovnoga sustava.

Teme konferencije

Interdisciplinarnost i višemodalnost umjetničkih područja

Učenje putem umjetnosti

Poticanje i razvoj stvaralačkoga potencijala putem umjetnosti

Međukulturnost u umjetnosti i umjetničkom obrazovanju

Umjetnička istraživanja i istraživanja u području umjetnosti

Umjetnost kao izazov filozofiji

Diskursi o pedagogiji u umjetničkom području

Organizacijski odbor:

 1. sc. Blaženka Bačlija Sušić
  dr. art. Antonija Balić Šimrak
  dr. sc. Marijana Županić Benić
  dr. sc. Predrag Oreški
  mr. art. Ivana Gagić Kičinbači
  Edita Rogulj

Sunositelj konferencije: Učiteljski fakultet

Partneri konferencije:

Muzej za umjetnost i obrt

Akademija likovnih umjetnosti

 Akademija dramske umjetnosti 

Muzička akademija

Gradsko kazalište Gavella  

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna

 Informacije o konferenciji

TEME KONFERENCIJE

Interdisciplinarnost i višemodalnost umjetničkih područja
• Povezanost različitih umjetničkih područja
• Koncept višemodalnosti nasuprot jednomodalnosti umjetničkih područja
• Sinkretski izraz integracijom različitih umjetničkih izričaja
• Suodnos književnosti i drugih umjetnosti

Učenje putem umjetnosti
• učenje i usvajanje različitih umjetničkih vještina i znanja putem umjetničkih projekata koji su orijentirani na proces
• Uloga učitelja, odgajatelja, umjetničkih pedagoga u poticanju kreativnosti kod djece
• holistički pristup kurikulu umjetničkoga područja
• sociokulturna perspektiva i učenje putem umjetnosti

Poticanje i razvoj stvaralačkoga potencijala putem umjetnosti
• stvaralaštvo kao čovjekov inherentni potencijal
• poticanje kreativnosti te njezin transfer na druga područja u suvremenom kontekstu
• Art-terapija

Međukulturnost u umjetnosti i umjetničkom obrazovanju
• dijalog i aktivna razmjena iskustava u različitim područjima umjetnosti i kulture
• odgoj i obrazovanje za međukulturnost
• izražavanje vlastita kulturnog identiteta putem umjetnosti
• višekulturno društvo i umjetnost

Umjetnička istraživanja i istraživanja u području umjetnosti
• umjetnik kao istraživač vlastite prakse
• različiti oblici i metode istraživanja u umjetničkom području
• kvalitativna i kvantitativna istraživanja kao podrška istraživanjima u umjetničkom području

Umjetnost kao izazov filozofiji
• višeperspektivnost kao izazov umjetničkom stvaranju
• umjetnost i egzistencija
• element tragičnog, mitskog i religijskog u umjetnosti
• umjetnost kao angažman

Diskursi o pedagogiji u umjetničkom području
• status i uloga pedagogije u umjetničkom području
• umjetnik kao pedagog ili pedagog kao umjetnik
• metodika u umjetničkom području

Važni datumi

# AKTIVNOST DATUMI
1 Prijava sažetaka 1.7.2018.
2 Obavijest o prihvaćanju/odbijanju sažetka 15.7.2018.
3 Registracija 15.7.2018. – 15.9.2018.
4 Kasna registracija 16.9.2018. – 31.12.2018.
5 Konferencija 7. – 9.3.2019.
6 Prijava cjelovitoga rada 31.5.2019.

 

 

REGISTRACIJA

 

U kotizaciju je uračunat kompletan program konferencije: 2 ručka, torba sa tiskanim i promotivnim materijalima, ulaznice za izložbe i koncert, večer dobrodošlice uz glazbu, priprema i izdavanje zbornika konferencije te objava odabranih radova za Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje.
Izlet u Muzej krapinskih neandertalaca nije uračunat u cijenu.

Krajnji rok za uplate kotizacija je 31.12.2018.

# DATUMI IZNOS KOTIZACIJE
1. Rana kotizacija IZLAGAČI – prijava do 15.9.2018. 1.500,00 kn
2. Rana kotizacija IZLAGAČI STUDENTI – prijava do 15.9.2018. 1.100,00 kn
3. Kasna kotizacija IZLAGAČI – prijava nakon 15.9.2018. -31.12.2018. 1.800,00 kn
4. Kasna kotizacija IZLAGAČI STUDENTI – prijava nakon 15.9.2018. – 31.12.2018. 1.500,00 kn
5. SLUŠAČI – prijave se primaju od 15.6.2018. – 31.12.2018. 1.500,00 kn
6. Izlet u Muzej krapinskih neandertalaca – posebno se najavljuje i plaća 370,00 kn

SMJEŠTAJ

Sudionici konferencije bit će smješteni u Hotelu Westin Zagreb.
Poznat po iznimnoj usluzi, sjajnoj gastronomiji i diskretnom ambijentu, hotel The Westin Zagreb je omiljeno mjesto susreta poslovnih ljudi te redoviti domaćin najvažnijih nacionalnih i međunarodnih događanja. The Westin Zagreb je drugi dom mnogim poslovnim, političkim i sportskim liderima, diplomatima, turistima i drugim putnicima koji traže mirno utočište u centru vibrantnog glavnog grada Hrvatske.

(dodati cijene za sudionike konferencije)

 

Važni datumi

# AKTIVNOST DATUMI
1 Prijava sažetaka 1.7.2018.
2 Obavijest o prihvaćanju/odbijanju sažetka 15.7.2018.
3 Registracija 15.7.2018. – 15.9.2018.
4 Kasna registracija 16.9.2018. – 31.12.2018.
5 Konferencija 7. – 9.3.2019.
6 Prijava cjelovitoga rada 31.5.2019.

Prijava sažetaka

Pozivamo sve zainteresirane da prijave sažetak rada za ACE2019 utemeljen na osobnom stručnom iskustvu i projektima istraživanja iz područja umjetnosti i obrazovanja.

Sažetak treba biti unesen u sustav za prijavu sažetakado 15.6.2018. uključujući i navedeni datum. Novi korisnici tog sustava trebaju se najprije registrirati.

O prihvaćanju sažetaka sudionici će biti obaviješteni nakon provedenoga postupka recenziranja, najkasnije do 15.7.2018.

Za sudjelovanje na konferenciji moguće je prijaviti:

– samostalno ili suautorsko izlaganje

– poster-prezentaciju

– radove za virtualnu izložbu

– kratak film (5 min) koji sadržajno odgovara temama konferencije.

Oblikovanje sažetka i rada (obrazac, template)

Sažetak rada treba biti opsega do 1300 znakova s prazninama, font Calibri, veličina slova 11 točkica, pisano kurzivom, treba ukazati na svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak. Sažetak se stavlja na početku rada, s oznakom naslova Sažetak, veličina slova 12 pt., podebljano. Na kraju sažetka pod oznakom Ključne riječi treba abecednim redom navesti najvažnije pojmove koji se obrađuju u tekstu (do pet pojmova abecednim redom koji se ne spominju u naslovu rada, odvojenih točka sa zarezom (;)). Možete učitati predložak sažetka.

OBJAVLJIVANJE RADOVA

Organizacijski odbor ACE2019 objavit će sve prihvaćene sažetke zasebno u online knjizi sažetaka prije konferencije.

Svi prihvaćeni cjeloviti radovi biti će recenzirani te će nakon provedenoga recenzentskoga postupka odabrani znanstveni radovi s obzirom na doprinos i inovativnost unutar navedenih tema biti objavljeni u posebnom broju Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje. Svi ostali radovi bit će objavljeni u online zborniku radova ACE2019 s međunarodnom recenzijom po završetku konferencije.

PUBLIKACIJE

Zbornik konferencije (međunarodna recenzija, on line objava)

Organizacijski tim konferencije objaviti će sve prispjele cjelovite radove. Radovi koji nisu prošli selekciju za objavljivanje u Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje biti će objavljeni u online zborniku konferencije s međunarodnom recenzijom.

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE, http://cje.ufzg.hr) međunarodni je recenzirani časopis otvoren znanstvenicima iz svih područja edukacije i pridruženih znanosti. CJE prihvaća znanstvene članke koji su izvorne primarne publikacije, znači da prije nisu objavljeni u časopisima. Prethodno objavljivanje na skupovima mora biti naznačeno, a pridonose znanstvenoj zajednici i potvrđeni su od recenzenata. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje objavljuje znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno obrađuju pitanja sveučilišnih teorijskih i primijenjenih disciplina u Republici Hrvatskoj i svijetu. Uredništvo nastoji osigurati mjesto gdje će znanstvenici iz različitih znanstvenih područja koji proučavaju odgoj i obrazovanje objavljivati rezultate znanstvenih istraživanja, stručne i teorijske studije. Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: EBSCO, SCOPUS, Web of Science, SSCI, ESSCI, CSA Linguistic&Language Behavior Abstracts, CSA Sociological Abstracts i ERA.