ACE 2020.

2. MEĐUNARODNA UMJETNIČKO-ZNANSTVENA KONFERENCIJA

Datum održavanja:   18. i 19. listopada 2020.

Mjesto održavanja: Hotel Westin, Zagreb

Službeni jezici konferencije: engleski i hrvatski


PRIJAVE SAŽETAKA NA ACE2020.EXORDO.COM

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SLUŠAČE – link


2nd International Arts and Creativity in Education Conference Zagreb 

Namjera je ove konferencije ponuditi sadržaje iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva (plesne, glazbene, likovne i scenske umjetnosti, književnosti i novih medija). S tom namjerom želimo okupiti širu međunarodnu zajednicu umjetnika, znanstvenika, nastavnika, učitelja, odgojitelja, pedagoga, studenata poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija te ostale akademske građane u cilju razmjene te generiranja novih stvaralačkih ideja, prezentiranja znanstvenih i umjetničkih projekata, razmjene znanja o pristupima i inovacijama u području umjetnosti i obrazovanja te uspostavljanja suradnje.Pojam cjeloživotnog učenja već dugo je prisutan u društvu te se posljednjih godina razvio i u umjetničkom području, promovirajući pravo i mogućnost pojedinca da sukladno svojim afinitetima bira i razvija svoje umjetničke potencijale bez obzira na dob, talent i sposobnosti.Brojne su, i srećom prepoznate u čitavoj zajednici, neprijeporne dobrobiti umjetnosti u razvoju djece, boljem razumijevanju i učenju nastavnih sadržaja u primarnom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju te obogaćivanju životnih iskustava u srednjoj i starijoj dobi odraslih osoba kod kojih umjetnost djeluje kao preventiva i kao iscjeljenje.Ova tema, podteme i pitanja koja smo otvorili i ponudili na promišljanje ovdje su pred vama kako biste svojim izlaganjima na konferenciji Arts and Creativity in Education u 2020. godini u različitim formama ponudili neke odgovore, rješenja, uvide u nove prakse i projekte. Svi ćemo zajedno još jednom dati sve od sebe da obrazovanje, svijet i čovjeka učinimo boljim i sadržajnijim.

Cjeloživotno učenje – značenje pojma; kulturni, povijesni i filozofski aspekti cjeloživotnog učenja

 • što je to cjeloživotno učenje?
 • pojam cjeloživotnog učenja u povijesnom kontekstu
 • znanstvena perspektiva održivosti cjeloživotnog učenja u praksi
 • koncept cjeloživotnog učenja u umjetnosti
 • uloga umjetnosti u cjeloživotnom učenju
 • krije li se umjetnički potencijal u svakom čovjeku?

Cjeloživotno učenje u suvremenom svijetu

 • društvene promjene i njihov utjecaj na umjetnost i obrazovanje
 • profesionalne kompetencije odgojitelja, učitelja i nastavnika i praćenje novih trendova u umjetnosti, učenju i obrazovanju
 • strategije nošenja sa stresom – stres u odgojno obrazovnom procesu, izvođačka anksioznost
 • važnost (samo)vrednovanja napretka u procjeni uspjeha i poticanju cjeloživotnog učenja
 • društveni aspekti umjetnosti – umjetnost u stvarnom životu naspram umjetnosti u virtualnom svijetu
 • utjecaj učenja na osobni ili umjetnički identitet
 • terapija umjetnošću
 • umjetničko stvaralaštvo i osobni rast
 • utjecaj znanosti (STEM/STEAM) na cjeloživotno učenje u umjetnosti

Stvaranje temelja za cjeloživotno učenje putem umjetnosti od vrtića do fakulteta

 • učiti kako učiti, metode i pristupi učenju i poučavanju umjetnosti
 • umjetnost u razvoju kognitivnih, emocionalnih, psiholoških i tjelesnih osobina
 • pozicija i uloga umjetnosti u „Školi za život“, reforme školskog sustava u povijesti i danas, što smo naučili?
 • suradničko učenje i poučavanje u cjeloživotnom učenju kroz umjetnost
 • (interdisciplinarni) umjetnički projekti u nastavi i njihova važnost za cjeloživotno učenje
 • novi mediji u nastavi umjetničkih predmeta
 • važnost učitelja/mentora u stjecanju navika za cjeloživotno učenje
 • poticanje kreativnosti kod djece i mladih te važnost kreativnosti u cjeloživotnom učenju
 • učenje kroz umjetnost i djeca vrtićke dobi; pristupi i metode učenja kroz umjetnost u najranijoj dobi
 • umjetničko izražavanje djece i mladih s posebnim potrebama

Cjeloživotno učenje kroz umjetnost nakon završetka formalnog obrazovanja

 • doprinos stručnih seminara i skupova u cjeloživotnom umjetničkom obrazovanju i učenju
 • uloga i mjesto stručnih časopisa/glazbe/filma/likovne umjetnosti/književnosti/kazališta itd. u cjeloživotnom učenju i obrazovanju
 • mogućnosti cjeloživotnog učenja u umjetnosti putem suvremene tehnologije
 • pristupi i metode u poučavanju umjetnosti osoba starije životne dobi
 • art-ekspresivne terapije kao integrativno umjetničko područje
 • umjetničko izražavanje osoba starije životne dobi i odraslih osoba s posebnim potrebama

Umjetnost, cjeloživotno učenje i istraživanje putem umjetnosti

 • a/r/tografija (a/r/tography) i cjeloživotno učenje – kulturni i povijesni kontekst
 • istraživanje putem umjetnosti – prilika za povezivanje svih sudionika odgojno obrazovnog procesa
 • učitelj/odgojitelj kao istraživač (a/r/tographer)
 • pristupi umjetničkom projektu
 • uloga istraživanja putem umjetnosti u cjeloživotnom učenju

VAŽNI DATUMI

Rok za prijavu sažetka: 15. rujna 2019.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: do 20. rujna 2019.

Slanje cjelovitih radova za objavu u međunarodnom recenziranom zborniku radova: do 30. lipnja 2020. (produženo do 1. prosinca 2020.)

Rana registracija i kotizacija: 15. 9. ‒ 15. 10. 2019.

Kasna registracija i kotizacija: 15. 10. 2019. ‒ 15. 1. 2020.


Jedan autor može biti prijavljen na maksimalno dva sažetka.

Za sudjelovanje na konferenciji moguće je prijaviti:

– samostalno ili suautorsko izlaganje

– poster-prezentaciju

– kratak pedagoški video izvještaj iz prakse (maks. 5 min) koji sadržajno odgovara temama konferencije


KOTIZACIJA

1. Rana kotizacija IZLAGAČI – do 15.10.2019. 1.500,00 kn
2. Rana kotizacija IZLAGAČI STUDENTI – do 15.10.2019. 1.100,00 kn
3. Kasna kotizacija IZLAGAČI – prijava nakon 15.10.2019. – 15. 1. 2020. 1.800,00 kn
4. Kasna kotizacija IZLAGAČI STUDENTI – prijava nakon 15.10.2019. – 15. 1. 2020. 1.500,00 kn
5. SLUŠAČI – prijave se primaju do 15.1. 2020. 1.500,00 kn

 

Organizacijski odbor Konferencije ACE:

Prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak, koordinatorica za umjetničko područje

doc. dr. sc. Marijana Županić Benić, koordinatorica za znanstveno područje

izv. prof. dr. sc. Anita Sinner

izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški

dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić

dr. sc. Edita Rogulj

tajnica konferencije Arts and Creativity in Education:

Marija Cestarić, mag. musicol. et philol. croat.

 

Platite Online (PayPal-om ili Kreditnom karticom)

Izbor kategorije